<
Lasīt tālāk

Kultūras Ministrijas Atzinības raksts Lili Sarkisjanai

24.novembrī Lili Sarkisjana atzīmēja 75. dzīves un 45. darba jubileju Dārziņskolā! Izcilajai koncertmeistarei tika piešķirts Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Atzinības raksts, kolēģu sveicieni un suminājumi. Priecājamies un lepojamies, ka mūsu kolektīvā ir augstas raudzes mūziķi, kas palīdz augt jaunajiem talantiem!
Lili Sarkisjana ir 1966. gada Emīla Dārziņa mūzikas skolas Hannas Maijas klavieru klases absolvente, ilggadēja E. Dārziņa mūzikas skolas klavieru nodaļas pedagoģe un jau 30 gadus – Nelli Sarkisjanas vijoles klases koncertmeistare.
Lili ir stīgu nodaļas dvēsele, sirsnīga, apveltīta ar augstu pienākuma apziņu, kā arī ar izcilu humora izjūtu. Lili vienmēr ir atsaucīga, aktīvi piedalās skolas koncertdzīvē. Nepārvērtējams ir Lili Sarkisjanas pienesums vijoles klases audzēkņu sagatavošanā valsts un starptautiska mēroga konkursiem, ar viņas atbalstu un augsti profesionālo sniegumu kā koncertmeistarei ik gadu vijolnieki iegūst daudzas godalgas valsts un starptautiska mēroga konkursos.

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2023