<
Lasīt tālāk

Sveicam mūsu audzēkņus un pedagogus ar Kultūras Ministrijas apbalvojumu

Esam priecīgi paziņot, ka Kultūras ministrijas apbalvojumu par sasniegumiem konkursos, izstādēs un skatēs 2023. gadā saņems 6 NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņi, 5 pedagogi un 2 koncertmeistari.

Sirsnīgi sveicam mūsu audzēkņus Annu Lindu Rūtenbergu, Esteri Dambīti, Sniedzi Sarju, Matveju Fokinu, Olgu Fokinu un Vanesu Sirmo ar augsto sasniegumu!

Esam pateicīgi mūsu pedagogiem Rūdolfam Vankam, Ligitai Muižarājai, Ilzei Treijai, Olgai Isakovai un Ditai Krenbergai, kā arī koncertmeistariem Sandrai Jalaņeckai un Jānim Rinkulim par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā uz konkursiem!

Audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari Kultūras ministrijas Pateicības rakstus saņems svinīgā ceremonijā 2024. gada 17. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē.

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.gov.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.gov.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.gov.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.gov.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.gov.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.gov.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024