Lasīt tālāk
 

Kā Iestāties

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

1.KLASE
Dokumentu iesniegšana notiek maijā, iestājpārbaudījumi – jūnijā.
Seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā vai sazinies ar mums pa tālruni 67612332 vai 28342488 (direktora vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja).

2. – 9.KLASE, I – II KURSS
Muzikāli apdāvinātiem bērniem un jauniešiem ar atbilstošām mūzikas zināšanām un iemaņām, sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, ir iespēja iestāties arī no citām skolām un uzsākt mācības 2.–9. klasē, kā arī vidusskolas I–II kursā.
Iestājpārbaudījumos tiek vērtētas instrumenta spēles prasmes, solfedžo, kā arī zināšanas mūzikas literatūrā un teorijā atbilstoši konkrētās klases/kursa prasību līmenim.
Seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā vai sazinies ar mums pa tālruni 67612332 vai 28342488 (direktora vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja).

Dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu laiki ik gadu tiek noteikti dokumentā “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

KONSULTĀCIJAS

 

Aicinām uz konsultāciju mūzikas teorijas priekšmetos 5.klasei – II kursam 5.novembrī. Pieteikšanās līdz 1.novembrim.

Ja Tu vēlies būt NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēknis, bet vēl nezini, vai Tev izdosies par tādu kļūt, tad neuztraucies – mēs Tev palīdzēsim!
Par KONSULTĀCIJU SPECIALITĀTĒ aicinām sazināties ar nodaļu vadītājiem:
klavierspēle –
Rūdolfs Vanks (+371 26488203)
vijoles, alta, arfas spēle –
Nellija Sarkisjana (+371 26864914)
čella, kontrabasa spēle –
Dace Pūce (+371 29751917)
pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēle –
Gatis Evelons (+371 26433032)
mūzikas teorētiskie priekšmeti:
1.–4. klase –
Zaiga Lazdiņa-Radziņa (+371 26425163)
5–9. klase, vidusskola –
Tatjana Voitova (+371 26764005)

Ja vēlies biežākas konsultācijas ar mūsu pasniedzējiem, vaicā nodaļu vadītājiem!

Iesniedzamie Dokumenti

Sagatavošanas Klase

25. augustā plkst. 12:00 Kalnciema ielā 12 uzņemam sagatavošanas klasē 5 un 6 gadus vecus muzikāli apdāvinātus bērnus.
Iestāties sagatavošanas klasē var arī mācību gada laikā. Lai uzzinātu par šo iespēju, lūdzam sazināties ar sagatavošanas klases vadītāju Zaigu Lazdiņu – Radziņu (t. 29 791 923)

Augusta nogalē seko jaunumiem mūsu mājaslapā, kad izziņosim mūsu pirmās tikšanās norises vietu un laiku.

Vairāk par uzņemšanu un mācībām vari uzzināt, piezvanot mums 67612332.


Piesakies sagatavošanas klasei šeit

Iestājpārbaudījumu prasības

Iestājpārbaudījumos vērtējam instrumenta spēli, solfedžo kā arī zināšanas mūzikas literatūrā un teorijā atbilstoši konkrētās klases/kursa prasību līmenim.

KLAVIERSPĒLE

Vidējās profesionālās izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle”
Programmas vadītājs Rūdolfs Vanks

rudolfsvanks@gmail.com 26488203

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības klavierspēlē (pdf)

Stīgu instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” Vijole | Alts | Čells | Kontrabass | Arfa

Programmas vadītājas
Nelli Sarkisjana – vijole, alts, arfa
sanell@mail.ru 26864914

Dace Pūce – čells un kontrabass
euleda@inbox.lv 29751917

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības stīgu instrumentu spēlē (pdf)

Pūšam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” Flauta | Oboja | Klarnete | Fagots | Mežrags | Trompete | Trombons

Programmas vadītājs Gatis Evelons
simpfoniskais@inbox.lv 26433032

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Uzņemšana pūšaminstrumentu spēlē (pdf)

Sitam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”

Programmas vadītāja Dzintra Knābe
dzintra_knabe@inbox.lv 29542347

Uzņemšanas prasības sitaminstrumentu spēlē (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf)

Mūzikas Vēsture un teorija

Vidējās profesionālās izglītības programma “Mūzikas vēsture un teorija”

Programmas vadītāja Tatjana Voitova
tatjana.voitova@nmv.lv 26764005

Uzņemšanas prasības mūzikas vēsture un teorija (pdf)

Vispār- Izglītojošā skola

Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv 29469998

()

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022