Lasīt tālāk

Lai iestātos skolā, jāaizpilda uzņemšanas pieteikums un jāiztur iestājpārbaudījumi (atšķiras atkarībā skolēna vecuma un izvēlētās specialitātes). Pieteikšanās uz 2023./24.mācību gadu 1.klasei - III kursam ir noslēgusies. Pieteikšanās sagatavošanas klasei ir atvērta visa mācību gada garumā.‎

Sīkāka informācija par konsultācijām un iestājpārbaudījumu datumiem 2024./25.mācību gadam tiks publicēta 2024.gada janvārī.‎

 

Kā Iestāties

Sagatavošanas klasē

5 un 6 gadus veciem bērniem piedāvājam iespēju attīstīt pirmās muzikālās iemaņas, mācoties sagatavošanas klasē.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, kurās bērni apgūst mūzikas izpratnes, klausīšanās, dziedāšanas un nošu atpazīšanas pamatus. Iestāties sagatavošanas klasē var arī mācību gada laikā, aizpildot iesniegumu. Vairāk informācijas var uzzināt, sazinoties ar sagatavošanas klases vadītāju Zaigu Lazdiņu – Radziņu (+371 29791923).

 

1.klasē

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikā;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos instrumenta spēlē (tikai klavieru un vijoles spēles reflektantiem).

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Aktuālos iestājpārbaudījumu un konsultāciju datumus skatīt zemāk.

 

2. – 9. klasē

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos izvēlētajā instrumenta specialitātē;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikas teorijā (uz visām klasēm – solfedžo, uz 8. un 9.klasi – arī mūzikas literatūra).

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Aktuālos iestājpārbaudījumu un konsultāciju datumus skatīt zemāk.

I – II kursā

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos izvēlētajā instrumenta specialitātē;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikas teorijā (solfedžo un mūzikas literatūra);
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumā latviešu valodā.

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Aktuālos iestājpārbaudījumu un konsultāciju datumus skatīt zemāk.

Iestājpārbaudījumi

Sīkāka informācija par konsultācijām un iestājpārbaudījumu datumiem 2024./25.mācību gadam tiks publicēta 2024.gada janvārī.‎ Pieteikšanās sagatavošanas klasei ir atvērta visa mācību gada garumā.


Prasības

Stīgu instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” Vijole | Alts | Čells | Kontrabass | Arfa

Programmas vadītājas
Nelli Sarkisjana – vijole, alts, arfa
sanell@mail.ru 26864914

Dace Pūce – čells un kontrabass
euleda@inbox.lv 29751917

Iestājpārbaudījums mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības stīgu instrumentu spēlē (pdf) Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pdf)

Pūšam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” Flauta | Oboja | Klarnete | Fagots | Mežrags | Trompete | Trombons

Programmas vadītājs Gatis Evelons
simpfoniskais@inbox.lv 26433032

Iestājpārbaudījums mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības pūšaminstrumentu spēlē (pdf) Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Sitaminstrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”

Programmas vadītāja Dzintra Knābe
dzintra_knabe@inbox.lv 29542347

Iestājpārbaudījums mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Mūzikas Vēsture un teorija

Vidējās profesionālās izglītības programma “Mūzikas vēsture un teorija”

Programmas vadītāja Tatjana Voitova
tatjana.voitova@nmv.lv 26764005

Iestājpārbaudījums mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas vēsturē un teorijā (pdf) Informatīva prezentācija par mācībām Mūzikas vēstures un teorijas nodaļā (pdf) Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (pdf)

Vispārizglītojošā skola

Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv 29469998

()

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2023