Lasīt tālāk
Aicinām uz papilduzņemšanu! 17.augustā - papilduzņemšana uz I , II un III kursu 25.augustā - papilduzņemšana uz 1.-9.klasi Pamatojoties uz uzrādītajiem rezultātiem un uzņemšanas komisijas 16. jūnija lēmumu, 2022./2023. mācību gadā uzņemti: 2022-60 Uz 3.klasi Klavierspēle 2022-49 Uz 4.klasi Mežraga spēle 2022-61 Uz 4.klasi Čella spēle 2022-62 Uz 4.klasi Čella spēle 2022-34 Uz 6.klasi Mežraga spēle 2022-47 Uz 6.klasi Sitaminstrumentu spēle 2022-35 Uz 7.klasi Klavierspēle 2022-40 Uz 9.klasi Klavierspēle 2022-41 Uz 9.klasi Klavierspēle 2022-42 Uz 9.klasi Mežraga spēle 2022-43 Uz 9.klasi Flautas spēle 2022-44 Uz 9.klasi Klavierspēle 2022-30 I kurss Mūzikas vēsture un teorija 2022-31 I kurss Mūzikas vēsture un teorija 2022-32 I kurss Mūzikas vēsture un teorija 2022-33 I kurss Mūzikas vēsture un teorija 2022-39 I kurss Trombona spēle 2022-46 I kurss Klavierspēle 2022-51 I kurss Klavierspēle 2022-52 I kurss Vijoles spēle 2022-53 I kurss Čella spēle 2022-54 I kurss Čella spēle 2022-55 I kurss Sitaminstrumentu spēle 2022-56 I kurss Čella spēle 2022-57 I kurss Čella spēle 2022-58 I kurss Klavierspēle 2022-59 I kurss Vijoles spēle 2022-63 I kurss Mežraga spēle 2022-64 I kurss Klavierspēle 2022-45 III kurss Klavierspēle   Pamatojoties uz uzrādītajiem rezultātiem un uzņemšanas komisijas 8. jūnija lēmumu, 2022./2023. mācību gadā 1. klasē uzņemti: Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Reģistrācijas numurs 2022-01 2022-03 2022-05 Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle 2022-6 Vijoles spēle 2022-7 Vijoles spēle 2022-8 Vijoles spēle 2022-9 Alta spēle 2022-10 Vijoles spēle 2022-12 Vijoles spēle 2022-13 Arfas spēle 2022-14 Čella spēle 2022-17 Kontrabasa spēle Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle 2022-18 Flautas spēle 2022-19 Flautas spēle 2022-24 Klarnetes spēle 2022-25 Klarnetes spēle 2022-28 Trombona spēle 2022-29 Trombona spēle

Vecāku sapulce notiks 17.jūnijā plkst.16:00, Meža ielā 1, 213.kabinetā.

 

Kā Iestāties

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

1.KLASE
Dokumentu iesniegšana notiek maijā, iestājpārbaudījumi – jūnijā.
Seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā vai sazinies ar mums pa tālruni 67612332 vai 28342488 (direktora vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja).

2. – 9.KLASE, I – II KURSS
Muzikāli apdāvinātiem bērniem un jauniešiem ar atbilstošām mūzikas zināšanām un iemaņām, sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, ir iespēja iestāties arī no citām skolām un uzsākt mācības 2.–9. klasē, kā arī vidusskolas I–II kursā.
Iestājpārbaudījumos tiek vērtētas instrumenta spēles prasmes, solfedžo, kā arī zināšanas mūzikas literatūrā un teorijā atbilstoši konkrētās klases/kursa prasību līmenim.
Seko aktuālajai informācijai jaunumu sadaļā vai sazinies ar mums pa tālruni 67612332 vai 28342488 (direktora vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja).

Dokumentu iesniegšanas un iestājpārbaudījumu laiki ik gadu tiek noteikti dokumentā “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

KONSULTĀCIJAS

Ja Tu vēlies būt NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēknis, bet vēl nezini, vai Tev izdosies par tādu kļūt, tad neuztraucies – mēs Tev palīdzēsim!
Par KONSULTĀCIJU SPECIALITĀTĒ aicinām sazināties ar nodaļu vadītājiem:
klavierspēle –
Rūdolfs Vanks (+371 26488203)
vijoles, alta, arfas spēle –
Nellija Sarkisjana (+371 26864914)
čella, kontrabasa spēle –
Dace Pūce (+371 29751917)
pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēle –
Gatis Evelons (+371 26433032)
mūzikas teorētiskie priekšmeti:
1.–4. klase –
Zaiga Lazdiņa-Radziņa (+371 26425163)
5–9. klase, vidusskola –
Tatjana Voitova (+371 26764005)
Piedāvājam BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS TEORIJĀ reizi mēnesī:
Nākamā konsultācija mūzikas teorētiskajos priekšmetos (5.kl-II kurss) 23. aprīlī plkst. 10.00-12.00.
Sazinies ar Tatjanu Voitovu
+37126764005,
tatjana.voitova@nmv.lv

INTENSĪVIE SAGATAVOŠANAS KURSI

Piedāvājam INTENSĪVOS SAGATAVOŠANAS KURSUS TEORIJĀ solfedžo un mūzikas literatūrā stājoties uz pamatskolas un vidusskolas klasēm reizi divās nedēļās, sākot jau ar 15. janvāri.

Sazinies ar Eviju Skuķi

+37129359335,

evija.skuke@nmv.lv

Iesniedzamie Dokumenti

Aicinām uz papilduzņemšanu!

17.augustā – papilduzņemšana uz I , II un III kursu
25.augustā – papilduzņemšana uz 1.-9.klasi

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz epastu
ieva.sarja@nmv.lv

 

Sagatavošanas Klase

Septembra pirmajā nedēļā uzņemam sagatavošanas klasē 5 un 6 gadus vecus muzikāli apdāvinātus bērnus.
Iestāties sagatavošanas klasē var arī mācību gada laikā. Lai uzzinātu par šo iespēju, lūdzam sazināties ar sagatavošanas klases vadītāju Zaigu Lazdiņu – Radziņu (t. 29 791 923)

Augusta nogalē seko jaunumiem mūsu mājaslapā, kad izziņosim mūsu pirmās tikšanās norises vietu un laiku.

Vairāk par uzņemšanu un mācībām vari uzzināt, piezvanot mums 67612332.


Piesakies sagatavošanas klasei šeit

Iestājpārbaudījumu prasības

Iestājpārbaudījumos vērtējam instrumenta spēli, solfedžo kā arī zināšanas mūzikas literatūrā un teorijā atbilstoši konkrētās klases/kursa prasību līmenim.

KLAVIERSPĒLE

Vidējās profesionālās izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle”
Programmas vadītājs Rūdolfs Vanks

rudolfsvanks@gmail.com 26488203

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības klavierspēlē (pdf)

Stīgu instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” Vijole | Alts | Čells | Kontrabass | Arfa

Programmas vadītājas
Nelli Sarkisjana – vijole, alts, arfa
sanell@mail.ru 26864914

Dace Pūce – čells un kontrabass
euleda@inbox.lv 29751917

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības stīgu instrumentu spēlē (pdf)

Pūšam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” Flauta | Oboja | Klarnete | Fagots | Mežrags | Trompete | Trombons

Programmas vadītājs Gatis Evelons
simpfoniskais@inbox.lv 26433032

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf) Uzņemšana pūšaminstrumentu spēlē (pdf)

Sitam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”

Programmas vadītāja Dzintra Knābe
dzintra_knabe@inbox.lv 29542347

Uzņemšanas prasības sitaminstrumentu spēlē (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo un mūzikas literatūrā (pdf)

Mūzikas Vēsture un teorija

Vidējās profesionālās izglītības programma “Mūzikas vēsture un teorija”

Programmas vadītāja Tatjana Voitova
tatjana.voitova@nmv.lv 26764005

Uzņemšanas prasības mūzikas vēsture un teorija (pdf)

Vispār- Izglītojošā skola

Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv 29469998

()

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022