Lasīt tālāk

Lai iestātos skolā, jāaizpilda uzņemšanas pieteikums un jāiztur iestājpārbaudījumi (atšķiras atkarībā skolēna vecuma un izvēlētās specialitātes). Pieteikšanās uz 2024./25.mācību gadu 1.klasei - II kursam ir noslēgusies

Rezultātus iestājpārbaudījumam uz 1.klasi 2024./25. m.g. var aplūkot šeit. 18.jūnijā plkst. 10.00‎ aicinām 1.klasē uzņemtos audzēkņus un viņu vecākus uz tikšanos ar klases audzinātāju Andu Baltmuguri un solfedžo skolotāju Zaigu Lazdiņu-Radziņu

Rezultātus iestājpārbaudījumam uz 2. - 9.klasi 2024./25. m.g. var aplūkot šeit

Jaunuzņemtajiem audzēkņiem pēc iestāšanās jāiesniedz papildu dokumenti. Sīkāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama šeit

Kā Iestāties

Sagatavošanas klasē

5 un 6 gadus veciem bērniem piedāvājam iespēju attīstīt pirmās muzikālās iemaņas, mācoties sagatavošanas klasē.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, kurās bērni apgūst mūzikas izpratnes, klausīšanās, dziedāšanas un nošu atpazīšanas pamatus. Iestāties sagatavošanas klasē var arī mācību gada laikā, aizpildot iesniegumu. Vairāk informācijas var uzzināt, sazinoties ar sagatavošanas klases vadītāju Zaigu Lazdiņu – Radziņu (+371 29791923).

 

1.klasē

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikā;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos instrumenta spēlē (tikai klavieru, vijoles un čella spēles reflektantiem).

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Skolā nav pagarinātās darba dienas grupas.

No 2024./25. mācību gada skolā iespējams apgūt arī saksofona spēli.

Noderīgas saites:

Pieteikšanās uz 1. klasi 2024./25. mācību gadā ir noslēgusies.

2. – 9. klasē

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos izvēlētajā instrumenta specialitātē;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikas teorijā (uz visām klasēm – solfedžo, uz 8. un 9.klasi – arī mūzikas literatūra).

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Noderīgas saites:

Pieteikšanās uz 2. – 9. klasi 2024./25. mācību gadā ir noslēgusies.

I – II kursā

  • jāiesniedz uzņemšanas pieteikums;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos izvēlētajā instrumenta specialitātē;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos mūzikas teorijā (solfedžo un mūzikas literatūra);
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumā latviešu valodā.

Piedāvājam instrumenta spēles konsultācijas un individuālās instrumenta spēles nodarbības. Vairāk informācijas – sazinoties ar izvēlētā instrumenta nodaļas vadītāju (kontaktus skatīt zemāk).

Noderīgas saites:

Pieteikšanās uz I – II kursu 2024./25. mācību gadā ir noslēgusies.

Iestājpārbaudījumi

Par konsultācijām mūzikas teorijas priekšmetos sākumskolā sazināties ar Zaigu Lazdiņu-Radziņu (+371 29791923).

 


Prasības

KLAVIERSPĒLE

Vidējās profesionālās izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle”
Programmas vadītājs Rūdolfs Vanks

rudolfsvanks@gmail.com 26488203

_____________________________

Iestājpārbaudījumi mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas teorijā (pdf) Iestājeksāmenu prasības klavierspēlē (pdf) Uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Stīgu instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” Vijole | Alts | Čells | Kontrabass | Arfa

Programmas vadītājas
Nelli Sarkisjana – vijole, alts, arfa
sarkisjananelli@gmail.com 26864914

Dace Pūce – čells un kontrabass
euleda@inbox.lv 29751917

_____________________________

Iestājpārbaudījumi mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas teorijā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības stīgu instrumentu spēlē (pdf) Uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Pūšam- instrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” Flauta | Oboja | Klarnete | Fagots | Mežrags | Trompete | Trombons

Programmas vadītājs Gatis Evelons
simpfoniskais@inbox.lv 26433032

_____________________________

Iestājpārbaudījumi mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas teorijā (pdf) Iestājpārbaudījumu prasības pūšaminstrumentu spēlē (pdf) Uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Sitaminstrumentu spēle

Vidējās profesionālās izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”

Programmas vadītāja Dzintra Knābe
dzintra_knabe@inbox.lv 29542347

_____________________________

Iestājpārbaudījumi mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas teorijā (pdf) Uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Mūzikas Vēsture un teorija

Vidējās profesionālās izglītības programma “Mūzikas vēsture un teorija”

Programmas vadītāja Tatjana Voitova
tatjana.voitova@nmv.lv 26764005

_____________________________

Iestājpārbaudījumi mūzikas literatūrā: tēmas
Iestājpārbaudījuma saturs un norise mūzikas teorijā (pdf) Informatīva prezentācija par Mūzikas vēstures un teorijas nodaļu (pdf) Uzņemšanas noteikumi (pdf) Kārtība par iestājpārbaudījumu norisi (pdf)

Vispārizglītojošā skola

Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv 29469998

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.gov.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.gov.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.gov.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.gov.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.gov.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.gov.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024