Mūzikas vēstures un teorijas nodaļa

Tatjana
Voitova

Nodaļas vadītāja pamatskolā un vidusskolā

Emīls
Rusovs

Solfedžo, mūzikas literatūra

Anete
Ašmane-Vilsone

Muzikoloģijas pamati

Armands
Skuķis

Mūzikas literatūra, mūzikas notācijas lietojumprogrammas, kompozīcija

Marina
Gribinčika

Kompozīcija, improvizācija, solfedžo

Iveta
Grunde

Mūzikas literatūra

Jūlija
Jonāne

Harmonija, formas mācība, pirmsbaroka praktikums

Anita
Miķelsone

Mūzikas literatūra, solfedžo

Ieva
Rozenbaha

Elementārteorija, solfedžo, harmonija

Andris
Vecumnieks

Kompozīcija, diriģēšana

Evija
Skuķe

Kompozīcija, solfedžo, polifonija, jaunāko laiku mūzikas valoda, mūzikas notācijas lietojumprogrammas, instrumentācijas pamati

Inga
Stankeviča

Harmonija, mūzikas literatūra, muzikoloģijas pamati

Raimonds
Gulbis

Diriģēšana

Imants
Zemzaris

Kompozīcija

Zaiga
Lazdiņa-Radziņa

Nodaļas vadītāja sākumskolā

Mārīte
Junita
Apsīte

Solfedžo, koris, ritmika sākumskolā

Marina
Gribinčika

Solfedžo, koris sākumskolā

Ginta
Pētersone

Ritmika sākumskolā un vidusskolā

Marta
Zobena

Ritmika sākumskolā

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.gov.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.gov.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.gov.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.gov.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.gov.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.gov.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024