Mūzikas vēstures un teorijas nodaļa

Tatjana
Voitova

Nodaļas vadītāja pamatskolā un vidusskolā

Nodaļā apgūst: solfedžo, mūzikas literatūru, formas mācību, harmoniju, kompozīciju, improvizāciju, akustiku, polifoniju, jaunāko laiku mūzikas valodas, mūzikas notāciju, instrumentāciju un ritmiku u.c.

Anete
Ašmane-Vilsone

Muzikoloģijas pamati

Andris
Dzenītis

Kompozīcija, akustika

Marina
Gribinčika

Kompozīcija, improvizācija, solfedžo

Iveta
Grunde

Mūzikas literatūra

Jūlija
Jonāne

Harmonija, formas mācība, pirmsbaroka praktikums

Anita
Miķelsone

Mūzikas literatūra, solfedžo

Ginta
Pētersone

Ritmika

Zane
Reitere

Solfedžo

Evija
Skuķe

Kompozīcija, solfedžo, polifonija, jaunāko laiku mūzikas valoda, mūzikas notācijas lietojumprogrammas, instrumentācijas pamati

Inga
Stankeviča

Harmonija

Gunta
Treija

Mūzikas literatūra

Imants
Zemzaris

Kompozīcija

Zaiga
Lazdiņa-Radziņa

Nodaļas vadītāja sākumskolā

Mārīte
Junita
Apsīte

Solfedžo, koris, ritmika pamatskolā

Marina
Gribinčika

Solfedžo, koris sākumskolā

Ginta
Pētersone

Ritmika sākumskolā

Emīls
Rusovs

Solfedžo un mūzikas literatūra

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2023