Skolas koncertmeistari

Ģirts
Bīrītis

Andrejs
Bilalovs

Ilze
Dzērve

Zarema
Ginsburga

Sandra
Jalaņecka

Alise
Kalsnava

Iveta
Pinkule

Inese
Ramāne

Inga
Ramāne-Muižniece

Lelde
Paula

Uģis
Pētersons

Ieva
Sarja

Lili
Sarkisjana

Ieva
Šmite

Roksana
Tarvide

Natālija
Zandmane

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022