Skolas koncertmeistari

Ģirts
Bīrītis

Andrejs
Bilalovs

Ilze
Dzērve

Zarema
Ginsburga

Sandra
Jalaņecka

Iveta
Pinkule

Inese
Ramāne

Inga
Ramāne-Muižniece

Lelde
Paula

Uģis
Pētersons

Ieva
Sarja

Lili
Sarkisjana

Ieva
Šmite

Roksana
Tarvide

Natālija
Zandmane

Jānis
Rinkulis

Aija
Kuzmane

Anna
Savčuka

Kristiāna
Krūzmētra

Eļzana
Šaripova

Irina
Balabkina

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.gov.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.gov.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.gov.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.gov.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.gov.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.gov.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024