Lasīt tālāk

Mūsu skolā

Bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības programmu.‎‎‎

Pēc 9. klases

Jaunieši var turpināt mūzikas un vispārizglītojošo priekšmetu apguvi vidusskolā, kuru absolvējot, saņem diplomu par vidējās profesionālās izglītības iegūšanu un mūziķa profesionālo kvalifikāciju izvēlētajā specialitātē.‎‎‎

Iegūtā izglītība un mērķtiecīgi attīstītais talants paver jauniešiem plašas iespējas veiksmīgai mūziķa karjerai un mūzikas studijām gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan prestižās mūzikas augstskolās citur pasaulē.‎‎‎

Izglītības programmas

Mūsu skolā var apgūt šādas instrumentu spēles programmas:‎

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle);‎

Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, alta spēle, arfas spēle, čella spēle, kontrabasa spēle);‎

Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle);‎

Sitaminstrumentu spēle;‎‎

Mūzikas vēsture un teorija‎.‎‎

 

Mācību Norise

Izglītības process notiek klātienē.‎

Līdztekus mūzikas izglītībai skolas audzēkņi apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus. Skolā nav pagarinātās darba dienas grupas.‎

Vidusskolā mācības ilgst 3 gadus (I–III kurss), vispārizglītojošo un mūzikas priekšmetu apguve noris latviešu valodā.‎

Izglītība ir bez maksas.‎

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi (I – III kurss) var saņemt valsts finansēto stipendiju.‎

Visi audzēkņi, kam tas nepieciešams, var izmantot iespēju dzīvot dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15.‎

Absolventi

Beidzot 9.klasi – audzēkņi saņem Apliecību par pamatizglītības ieguvi un Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi;‎

Beidzot III kursu – Diplomu par vidējās profesionālās izglītības iegūšanu un izvēlētās specialitātes mūziķa kvalifikāciju.‎

Pēc 9.klases pabeigšanas lielākā daļa – apmēram 75%-90% audzēkņu – mācības turpina Emīla Dārziņa mūzikas skolā arī vidusskolas posmā. Pārējie veiksmīgi iestājas un mācības turpina šādās skolās: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā vai kādā no tehniskajām novirzienu skolām.‎

Pēc vidusskolas absolvēšanas visbiežāk Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņi turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (apmēram 95% no absolventiem). Pārējie veiksmīgi turpina mācības Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga) vai turpina mācības ārzemēs.‎

Centralizēto eksāmenu rezultāti

 

 

 

 

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024