Lasīt tālāk

Mūsu skolā

Bērni apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu mūzikā vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības programmu.

Pēc 9. klases

Jaunieši var turpināt mūzikas un vispārizglītojošo priekšmetu apguvi vidusskolā, kuru absolvējot, saņem diplomu par vidējās profesionālās izglītības iegūšanu un mūziķa profesionālo kvalifikāciju izvēlētajā specialitātē.

Iegūtā izglītība un mērķtiecīgi attīstītais talants paver jauniešiem plašas iespējas veiksmīgai mūziķa karjerai un mūzikas studijām gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan prestižās mūzikas augstskolās citur pasaulē.

Izglītības programmas

Mūsu skolā var apgūt šādas instrumentu spēles programmas: - Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle) - Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, alta spēle, arfas spēle, čella spēle, kontrabasa spēle) - Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle) - Sitaminstrumentu spēle - Mūzikas vēsture un teorija  

Mācību Norise

Izglītības process notiek klātienē.

Līdztekus mūzikas izglītībai skolas audzēkņi apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus.

Vidusskolā mācības ilgst 3 gadus (I–III kurss), vispārizglītojošo un mūzikas priekšmetu apguve noris latviešu valodā.

Izglītība ir bez maksas.

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi (I – III kurss) var saņemt valsts finansēto stipendiju.

Visi audzēkņi, kam tas nepieciešams, var izmantot iespēju dzīvot dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15.

Absolvējot

9.klasi – audzēkņi saņem Apliecību par pamatizglītības ieguvi un Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi;

III kursu – Diplomu par vidējās profesionālās izglītības iegūšanu un izvēlētās specialitātes mūziķa kvalifikāciju.

Pēc 9.klases pabeigšanas lielākā daļa – apmēram 75%-90% audzēkņu – mācības turpina Emīla Dārziņa mūzikas skolā arī vidusskolas posmā. Pārējie veiksmīgi iestājas un mācības turpina šādās skolās: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā vai kādā no tehniskajām novirzienu skolām.

Pēc vidusskolas absolvēšanas visbiežāk Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņi turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (apmēram 95% no absolventiem). Pārējie veiksmīgi turpina mācības Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga) vai turpina mācības ārzemēs.

Centralizēto eksāmenu rezultāti

Eksamenu rezultatiRezultatu tabula

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022