Lai uzzinātu vairāk par skolu,
droši raksti mums!

  SKOLAS KONTAKTI

  PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  Dienesta Viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  SKOLAS REKVIZĪTI

  Profesionālās izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  ZIEDOJUMU KONTS

  Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
  ZIEDOJUMU KONTS
  40008255973
  BANKA : A/S Swedbank
  KODS: HABALV22
  KONTS: LV35HABA0551046013665

   

  © SKOLA 2023