<
Lasīt tālāk

Erasmus+ brauciena atlase stīgu instrumentu spēlē

Līdz 20.oktobrim (ieskaitot) gaidīsim skolēnu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Culture Connection” (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000131009).

ERASMUS+ projekta mērķis ir gūt starptautisku pieredzi, iekļaujoties partnerskolas ikdienas dzīvē. Projekta laikā mūsu skolas audzēkņi piedalīsies meistarklasēs un stundās pie partnerskolas pedagogiem, kamēr mūsu skolas pedagogi pasniegs meistarklases un stundaspartnerskolas audzēkņiem. Audzēkņiem mobilitātes brauciena garums ir 2 nedēļas, pedagogiem – 1 nedēļa.

Par 2023./24. mācību gada I semestra partnerskolu ir izvēlēta Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skola Viļņā, Lietuvā (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). ERASMUS+ projekta finansējums nosedz ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus, un katram dalībniekam tiek izmaksāta dienas nauda.

Izglītības programmu Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, Stīgu instrumentu spēle – alta spēle, Stīgu instrumentu spēle – čella spēle, Stīgu instrumentu spēle – kontrabasa spēle, Stīgu instrumentu spēle – arfas spēle audzēkņi un pedagogi aicināti pieteikties braucienam:

 • 2023.gada 12.-26.novembris (3-4 audzēkņi);
 • 2023.gada 12.-18.novembris VAI 19.-25.novembris (2 pedagogi).

Dalībai projektā var pretendēt:

 • I-III kursa audzēkņi;
 • pedagogi, kas pasniedz Stīgu instrumentu spēles nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņa pieteikumam:

 • Pieteikuma anketa (paraugu lejupielādēt zemāk);
 • Rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga (paraugu lejupielādēt zemāk);
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • Motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē.

Pieteikuma anketas un rekomendācijas vēstules paraugus lejupielādēt ŠEIT.

Atlasē tiks izskatīts arī audzēkņa sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri, taču to sagatavos projekta atlases komisija un to nav nepieciešams iesniegt.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • Pieteikuma anketa (paraugu lejupielādēt zemāk);
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • Pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • Partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā;
 • Motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā.

Pieteikuma anketas paraugu lejupielādēt ŠEIT.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2023. gada 20.oktobrim iesniedz MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas metodiķei Ilzei Ērkšķei 14.kabinetā. Audzēkņu iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.

! 2023./24.gadā II semestrī tiks izsludināta papildu atlase Erasmus+ braucieniem arī citās specialitāšu grupās !

Ja rodas jautājumi par atlases procesu vai dokumentiem, jāraksta projektu vadītājai Katrīnai Ciniņai: katrina.cinina@nmv.lv

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2023