<
Lasīt tālāk

Izsludināts ERASMUS+ konkurss

Līdz 22.novembrim (ieskaitot) gaidīsim skolēnu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Collaborate for culture” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637). 

ERASMUS+ projekta mērķis ir gūt starptautisku pieredzi, iekļaujoties partnerskolas ikdienas dzīvē. Projekta laikā mūsu skolas audzēkņi piedalīsies meistarklasēs un stundās pie partnerskolas pedagogiem, kamēr mūsu skolas pedagogi pasniegs meistarklases un stundas partnerskolas audzēkņiem. Audzēkņiem mobilitātes brauciena garums ir 2 nedēļas, pedagogiem – 1 nedēļa.

Par šī mācību gada partnerskolu ir izvēlēta Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skola Viļņā, Lietuvā (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). ERASMUS+ projekta finansējums nosedz ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumus, un katram dalībniekam tiek izmaksāta dienas nauda. 

Šī mācību gada ERASMUS+ mobilitāšu braucieni Emīla Dārziņa mūzikas skolā veidoti, fokusējoties uz attīstību Mūzikas vēstures un teorijas zināšanās, Kameransambļu spēlē un Klavierspēlē.

Instrumentu izglītības programmu audzēkņus aicinām pieteikties savos esošajos kameransambļu sastāvos. Katram audzēknim savs pieteikums jāiesniedz atsevišķi.

Šajā mācību gadā uz Nacionālo M. K. Čurlioņa mākslas skolu plānoti 2 braucieni. 

Izglītības programmas Mūzikas vēstures un teorija audzēkņiem un pedagogiem:

2023.gada 8.-23.janvāris (2-4 audzēkņi);
2023.gada 8.-14.janvāris VAI 15.-21.janvāris (1 pedagogs).


Izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, Stīgu instrumentu spēle – alta spēle, Stīgu instrumentu spēle – čella spēle, Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle un Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle audzēkņiem un Klavierspēles, Koncertmeistaru un kameransambļu nodaļu pedagogiem:

2023.gada 19.marts-3.aprīlis (9-11 audzēkņi);
2023.gada 19.-25.marts VAI 26.-1.aprīlis (2 pedagogi).

Dalībai projektā var pretendēt:

I-III kursa audzēkņi;
pedagogi, kas pasniedz Mūzikas vēstures un teorijas, Klavierspēles vai Koncertmeistaru un kameransambļu nodaļās.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

Pieteikuma anketa (paraugu lejupielādēt zemāk);

Rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga (paraugu lejupielādēt zemāk);

CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;

Sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;

Motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē.

Pieteikuma anketas un rekomendācijas vēstules paraugus lejupielādēt ŠEIT.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

Pieteikuma anketa (paraugu lejupielādēt zemāk);

CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;

Pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;

Partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā;

Motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā.

Pieteikuma anketas paraugu lejupielādēt ŠEIT.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2022. gada 22.novembrim iesniedz PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas vadītāja vietniecei mūzikas izglītības jomā Ievai Sarjai. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.

Ja rodas jautājumi par atlases procesu vai dokumentiem, jāraksta projektu vadītājai Katrīnai Ciniņai: katrina.cinina@nmv.lv 

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2023