Klavierspēles nodaļa

Rūdolfs
Vanks

Nodaļas vadītājs

Klavieru nodaļā mācās 60 audzēkņi.
Apgūst:
klavierspēli
spēli klavieru duetos
lapas lasīšanas prasmi

Ilze
Treija

klavierspēle, pianisma vēsture

Ligita
Muižarāja

klavierspēle

Lelde
Paula

klavierspēle

Sandra
Jalaņecka

klavierspēle

Andrejs
Bilalovs

klavierspēle

Iveta
Pinkule

klavierspēle

Sergejs
Osokins

klavierspēle

Elīna
Bērtiņa-Petrauska

klavierspēle

Kristīne
Šmite

klavierspēle

Aija
Kuzmane

klavierspēle

Roksana
Tarvide

klavierspēle, klavieru ansamblis

Iveta
Cālīte-Miglāne

klavierspēle, lasīšana no lapas

Sarma
Kļava

metodika

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022