Koncertmeistaru un kameransambļa spēles nodaļa

Aija
Kuzmane

Nodaļas vadītāja

Nodaļa izglīto 53 audzēkņus.
No 8.klases skolnieki apgūst koncertmeistara iemaņas
No I kursa – arī ansambļa spēli
Šajā mācību gadā skolnieki muzicē 14 dažādos ansambļos

Andris
Pauls

Kameransambļa spēle

Rūdolfs
Vanks

Koncertmeistaru klase

Herta
Hansena

Koncertmeistaru klase, kameransambļa spēle

Ēriks
Kiršfelds

Kameransambļa spēle

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022