Pūšaminstrumentu spēles nodaļa

Gatis
Evelons

Nodaļas vadītājs

Nodaļā mācās:
15 flautisti
9 obojisti
10 klarnetisti
8 fagotisti
11 mežradznieki
7 trompetisti
8 trombonisti
11 sitaminstrumentālisti

Maija
Zandberga

Flautas spēle

Dita
Krenberga

Flautas spēle

Silva
Krašauska-Krauze

Flautas spēle

Andis
Klučnieks

Flautas spēle

Kristīne
Kupča

Obojas spēle

Gunārs
Kļaviņš

Klarnetes spēle

Mārtiņš
Circenis

Klarnetes spēle

Jānis
Ansons

Klarnetes spēle

Andris
Arnicāns

Fagota spēle

Artūrs
Hrustaļovs

Trombona spēle

Aivars
Krūmiņš

Trompetes spēle

Jenss
Emīls
Holms

Trompetes spēle

Dzintra
Knābe

Sitaminstrumentu spēle

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022