Pūšaminstrumentu spēles nodaļa

Gatis
Evelons

Nodaļas vadītājs

Maija
Zandberga

Flautas spēle

Dita
Krenberga

Flautas spēle

Egija
Sproģe

Flautas spēle

Oskars
Petrauskis

Saksofona spēle

Kristīne
Kupča

Obojas spēle

Agnese
Skrastiņa

Klarnetes spēle, ansambļa spēle

Mārtiņš
Circenis

Klarnetes spēle

Jānis
Ansons

Klarnetes spēle

Andris
Arnicāns

Fagota spēle

Raimonds
Gulbis

Fagota spēle

Klāvs
Borozdins

Trompetes spēle

Artūrs
Hrustaļovs

Trombona spēle

Māris
Evelons

Mežraga spēle, ansambļa spēle

Dzintra
Knābe

Sitaminstrumentu spēle

Edvards
Paulis
Muzikants

Sitaminstrumentu spēle

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024