Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Ieva
Āne-Miķelsone

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva
Artmane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Anda
Baltmugure

Sākumskolas skolotāja

Sigita
Blūmfelde

Sākumskolas skolotāja

Irita
Brūvere

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Natālija
Buile

Ģeogrāfijas skolotāja

Iveta
Dreiblate

Matemātikas skolotāja

Inese
Dzerkale

Angļu valodas skolotāja

Aida
Fedotova

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Aija
Feldberga

Sporta skolotāja

Guntars
Gritāns

Kulturoloģijas skolotājs

Laura
Grava

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Laila
Kampe

Matemātikas skolotāja

Māra
Kauliņa-Pērkona

Matemātikas un datorikas skolotāja

Ina
Kārkliņa

Krievu un latviešu valodas skolotāja

Kārlis
Krastiņš

Ķīmijas skolotājs

Edīte
Krole-Gaišute

Sākumskolas skolotāja

Katrīna
Kubecka

Mūzikas skolotāja

Jolanta
Lapiņa

Matemātikas skolotāja

Astrīda
Lieģe

Angļu valodas skolotāja

Inga
Ļipuncova

Vācu valodas skolotāja

Anita
Meiere

Matemātikas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Dzintra
Mihailova

Sākumskolas skolotāja

Lada
Mirska

Sākumskolas skolotāja, Krievu valodas un literatūras skolotāja

Andris
Podāns

Fizikas, inženierzinību, dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Ieva
Moore

Ekonomikas skolotāja

Ludmila
Orlova

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Ingūna
Strautmane

Angļu valodas skolotāja

SILJA
POGULE

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Rasa
Šķērstiņa

Angļu valodas skolotāja

Artūrs
Vizulis

Sporta skolotājs

Aļona
Zaiceva

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Aija
Zvaigzne

Vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja

Kristīne
Zobena-Zālīte

Sākumskolas skolotāja

SKOLAS KONTAKTI

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Dreiblate
iveta.dreiblate@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 67617991
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998
Lietvede Zigne Jēkabsone
zigne.jekabsone@nmv.lv

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas
ZIEDOJUMU KONTS
90010937516
BANKA : VALSTS KASE
KODS: TRELLV22
KONTS: LV07TREL722068900400B

© SKOLA 2022