Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Ieva
Āne-Miķelsone

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ieva
Artmane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Anda
Baltmugure

Sākumskolas skolotāja

Sigita
Blūmfelde

Sākumskolas skolotāja

Irita
Brūvere

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Natālija
Buile

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

Inese
Dzerkale

Angļu valodas skolotāja

Aida
Fedotova

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Aija
Feldberga

Sporta skolotāja

Guntars
Gritāns

Kultūras un mākslas skolotājs

Laila
Kampe

Matemātikas skolotāja

Māra
Kauliņa-Pērkona

Matemātikas un datorikas skolotāja

Ina
Kārkliņa

Latviešu un krievu valodas skolotāja

Kārlis
Krastiņš

Ķīmijas skolotājs

Jolanta
Lapiņa

Matemātikas skolotāja

Inga
Ļipuncova

Vācu valodas skolotāja

Anita
Meiere

Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja

Dzintra
Mihailova

Sākumskolas skolotāja

Lada
Mirska

Krievu valodas skolotāja

Ingūna
Strautmane

Angļu valodas skolotāja

Artūrs
Vizulis

Sporta skolotājs

Aļona
Zaiceva

Krievu valodas skolotāja

Aija
Zvaigzne

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

Līga
Matveja

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

Līva
Mežsēta

Sākumskolas skolotāja

Marija
Griņeviča

Angļu valodas skolotāja

Dace
Smilga-Vorpule

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Elizabete
Pudāne

Franču valodas skolotāja

Jānis
Gaiķis

Dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs

Jurģis
Spulenieks

Teātra mākslas skolotājs

Estere
Agnese
Tēberga

Fizikas skolotāja

SKOLAS KONTAKTI

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.lv | 67612332

Vadītāja Iveta Lāce
iveta.lace@nmv.lv | 29443548
Vecākā lietvede Anete Jansone
edms@nmv.lv | 67612332
Vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja
ieva.sarja@nmv.lv | 28342488
Vietniece izglītības jomā Baiba Leimane
baiba.leimane@nmv.lv | 29469998

Dienesta viesnīca
dienestaviesnica@nmv.lv

Privātuma politika

ZIEDOJUMU KONTS

Emīla Dārziņa mūzikas skolas atbalsta biedrības
ZIEDOJUMU KONTS
40008255973
BANKA : A/S Swedbank
KODS: HABALV22
KONTS: LV35HABA0551046013665

© SKOLA 2024